Escudos

 

Cedeira

 

Adro da Igrexa de Cedeira

 

1. Escudo do Panteón da familia Peña (Monterraso).

 

 

 

Cemiterio de Cedeira

 

1. Escudo na tumba do Conde de Torrecedeira. Armas dos Bárcena.

 

2. Escudo sobre a tumba do Conde de Torrecedeira.

 

 

 

Pazo de Torrecedeira

 

1. Escudo dos Bárcena.

 

 

 

Casa de Monterraso

 

1.Escudo igual ao do panteón familiar.

 

 

 

 

Cesantes

 

Pazo Torres Agrelo

 

1. Armas dos Rubín.

 

 

 

Casa en San Pedro.

 

1. No muro da entrada, brasón ecresiástico.

 

2. Na fachada.

 

 

 

Casa en Torredecalle

 

1.

 

 

 

 

Quintela

 

Casa de Mañó

 

1. Brasón cedido polos donos ao Museo de Pontevedra e que se atopa nas ruínas da igrexa de Santo Domingo de Pontevedra. Esta casa pertencía á linaxe dos Falcón.

 

 

 

 

 

 

Reboreda

 

Casa dos Táboas

 

1. Escudo con cruz na capela do pazo.

 

 

 

Igrexa Reboreda

 

1. Pedra armeira sita na parte superior exterior da ábsida da igrexa parroquial de Reboreda. Pertencen ás liñaxes dos Prego de Montaos, Sotomayor e Troncoso de Lira. O escudo dentro da coroa representa aos Pereira e Castro

 

 

 

Pazo de Pousadouro

 

1.

 

 

 

Pazo Reboreda

 

1 Armas dos Prego de Montaos, Sotomayor e Troncoso de Lira

 

2 Pedras armeiras dos Araujo, os caldeiros e as espuelas aos Puga.

 

 

 

 

Redondela

 

Casa da Alfóndega

 

1. Pedras Armeiras do Pazo da Alfóndega
Pódese ver os brasóns das liñaxes dos Prego de Montaos, Pereira e os Castro

 

2. brasóns pertencen ás familias dos Lira, Prego de Montaos, Ozores e Troncoso

 

 

 

Casa do Cristo de Limpias

 

1.Brasón dos Prego de Montaos na Casa do Cristio de Limpias

 

2. Brasón da Casa do Cristia de Limpias:

 

Cuartel superior esquerdo Ulloa
Cuartel inferior esquerdo Acuña
Cuartel dereito Salazar

 

 

 

Casa da esquina da Rúa Cruceiro

 

1. Crese pertence ao antigo hospital.

 

 

 

Casa de Isidoro Queimaliños

 

1. Brasóns dos Soutomaior, Prego de Montaos e o da esquerda Falcón.

 

 

 

Casa dos Mariño de Lobeira

 

1. Cuartel superior esquerdo Troncoso. Cuartel inferior esquerdo Mariño

 

 

 

Casa da Torre

 

1. Escudo dos Prego de Montaos.

 

 

 

Cemiterio de Eidos

 

1. Brasón dos Salgado. No panteón dos San Román.

 

2. Brasón dos Rubín. Hai uns anos tirado nunha esquina.

 

 

 

Concello vello

 

1. Escudo do concello de Redondela. Na rúa Isidoro Queimaliños.

 

 

 

Pazo de Petán

 

1. Escudo dos Prego de Montaos.

 

 

 

Igrexa de Redondela

 

1. Escudo situado no frontal do xacego na capela de San Sebastián no interior da Igrexa parroquial:

 

Cuartel superior esquerdo e inferior dereito: Machado.
Cuartel inferior esquerdo: Cabral.
Cuartel superior dereito é unha aguia coas ás estendidas.

 

 

 

Reitoral da Igrexa de Redondela

 

1. Data de 1641. Según parece procede da vella casa rectoral queimada polos franceses e sería o único resto conservado. É fácil decatarse que corresponde coa familia dos Prego de Montaos.

 

 

 

Igrexa de Vilavella

 

1. Brasón sito na parte superior exterior da ábsida da igrexa parroquial de Vilavella. Pedras armeiras dos Prego de Montaos.

 

NOTA: Pode verse unha réplica deste escudo na fachada do convento de Vilavella xunto a outros realizados durante a reconstrucción que sufriu a mediados do século pasado.

 

2. Outro pequeno escudo no interior da igrexa na unión das nervaduras da bóveda da capela central.

 

 

 

 

Ventosela

 

Igrexa de Ventosela

 

Enriba da porta da entrada.

 

 

 

Igrexa de Ventosela Foto J. Migueles 2008
Igrexa de Ventosela Foto J. Migueles 2008

 

Brasóns desaparecidos

 

Casto Sampedro rexistrou:

 

1 brasón debuxado que reproduzo a continuación. Enriba escribiu "Casa de la Torre" e debaixo "Cesantes, Redondela".

 

- "Dos en la casa de los Queimaliños, en la misma rua o calle". Actualmente só un.

 

- "Otro de madera tallada y pintada, en la casa del Puente, Villavieja, de D. Francisco Sampedro". Era a casa dos Padín na actual rúa Juan Manuel Pereira.

 

- Dos en la fachada y en la espalda de la casa de Benigno. Casa sen ubicar.

 

- Cuatro en la iglesia de las monjas; uno al exterior de la capilla Mayor; otro sobre la sacristía, hoy desaparecido; el tercero en la clave de la nervadura de la bóveda de dicha capilla; y el cuarto estuvo en la losa central del pavimento de la capilla, sobre una inscripción.

 

- Tres o cuatro en Sajamonde, casa de Valladares, ultimamente de San Román.

 

- Dos en Cedeira, en el Corredor de Bárcena.

 

- Otro en el Pazo de Sotojusto

 

- Ocho en Reboreda, tres en piedra, tres en madera y uno en tela pintados

 

 

 

Ademáis en Redondelans. www.galeon.com/redondelans/. Blog de C. Milleiro e X. M. Moreira Docampo:

 

-1 brasón nunha casona de Chapela coas armas dos Araujo, vendido e en paradoiro descoñecido.

 

-Sampedro fala que no solar do piar do viaducto vello, situado na rúa Pai Crespo, houbo unha casa cun brasón.

 

-Segundo testemuñas orais a casa situada a esquerda da do cine Fantasio tivo un brasón. Algo normal, se temos en conta que en Vilavella fixaronse moitas familia nobres

 

 

 

 

 

Brasón en Cesantes. Fondo Casto Sampedro-Museo de Pontevedra
Brasón en Cesantes. Fondo Casto Sampedro-Museo de Pontevedra

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 01-01-2018

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Redondelans. www.galeon.com/redondelans/. Blog de C. Milleiro e X. M. Moreira Docampo

 

Pazos y torres de la provincia de Pontevedra. Tomo I. López-Chaves-Amor Moreno. Diputación de Pontevedra.

 

Fondo Casto Sampedro: Sampedro 65-18 Torres y Pazos MUSEO DE PONTEVEDRA

 

Blasones y linajes de Galicia. Heráldica. J. S. Crespo Pozo, J. M. Bereciartúa. 1985.

 

Facebook>Policía Local de Redondela