Colaboracións

En primeiro lugar agradecer á miña familia a paciencia que tiveron e teñen comigo. As aportacións e correccións feitas por José Docampo, Celso Milleiro e Gonzalo Amoedo. A axuda desinteresada de José Luis Cofán e Pedro Pérez. E tamén a todas as persoas que me aportaron datos, fotos ou  xornais antigos: Rufo, Genoveva Loureiro, Pablo Ortega, Pablo Muíños, Dani, Charly, Isidro Virulegio, Lucho Vilas, Jorge e Pablo Álvarez, Manuel Migueles, Juan Álvarez, Juan López, Nanato Lago, Antonio M. Verdeal, Antonio L. Castillo, Alejo Amoedo, Ana Cabaleiro, Rodrigo Pérez, Manuel Aguiar Rodríguez, Albi, Geles, Marisa, Cuchi, Fernando Casas, José Luis Tornero... Toda esta lista complétase con máis xente que colaborou na recopilación de alcumes:

(Alcumes>Colaboracións e Bibliografía).

 

 

Bibliografía

 

Libros de Redondela.

25 anos de fotografía en Redondela. Cal-3.

Alejandro Otero. O heroe ausente. Enriqueta Barranco Castillo e Fernando Girón Irueste.Concello de Redondela.

A coca e o mito do dragón. Clodio González Pérez. 1993. Ed. Ir Indo.
A lenda da Coca. Suso Ben. (Libro musicado).

As festas do corpus en Redondela (1875-1975). Ed. Concello de Redondela.

As illas de San Simón (Actas do IIº Congreso da Memoria, Culleredo). Gonzalo Amoedo.

As Memorias de Manolo Barros. Autobiografía dun militante comunista. Gonzalo Amoedo. Edit. Fundación 10 de marzo.2006

A Memoria de Redondela. X. A. Xesteira e L. Borines. Edicións xerais.
A prensa en Redondela. Aproximación histórica 1883-1933. Gonzalo Amoedo e Roberto Gil. Ed. Concello de Redondela. 2001.

A taberna de Nador. Gonzalo Amoedo e Roberto Gil. 2004.

Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón. Antonio Caeiro, Juan A. González e Clara Mª de Saá.

Alcuños de Redondela. Francisco X. Sobral Crespo.

Antonio Ocampo Otero. Doctor en Medicina y Cirugía. Bodas de Oro(1939-1989)

Arredor de nós. Historia da Policía Local 1863-2003. Gonzalo Amoedo López e Roberto Gil Moure. 2003.

As Illas de San Simón. Aproximación á súa historia. J. A. Orge Quinteiro. Ed. Xunta de Galicia.1999.

As vilas de Redondela nos tempos do Catastro de Ensenada: Xoán Miguel González Fernández. Ed. Concello de Redondela.

Caderniños do Instituto de Chapela. Coordenador: X. M. González Fdez.

·                                                        Nº1. As festas do Corpus en Redondela (1875-1975).

·                                                        Nº2. Naufraxios no mar de Vigo (1854-1964).

·                                                        Nº3. O deporte no sur da provincia de Pontevedra.

·                                                        (Descoñezo o título dos que faltan e cantos se chegaron a publicar)

Casto Sampedro Arqueoloxía e memoria. 75 aniversario do seu pasamento. Varios autores, 2013

Casto Sampedro e a música do cantigueiro Galego. 2 Vol. Xavier González Groba, 2013.

Chapela de onte a hoxe. Gonzalo Mencía Castro. Ed. Xunta de Galicia.
Corpus Christi en Redondela.
José Martínez Crespo e Sabela Arias Castro. Ed. Ir Indo. 2008

Cruces, cruceiros, esmoleiros e petos de ánimas de Redondela. Estanislao Fdez. de la Cigoña. Edit. Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.2005.
Enseada de San Simón. Achegamento ó seu medio natural. Xoán Ignacio Amoedo Lueiro.

Estudio da Ensenada de San Simón. Eugenio Fernández Rodríguez e outros.

Illas de San Simón e San Antonio. A Recuperación dun sitio histórico I. Historia e memoria II. Plan director e rehabilitación.  J. A. Orge Quinteiro. Ed. Xunta de Galicia 2008.

Episodios de terror durante la Guerra Civil na provincia de Pontevedra. A illa San Simón. Gonzalo Amoedo López e Roberto Gil Moure. Ed. Xerais.

Ernestina Otero Sestelo. Pedagoga. Manuel Puga. Ed. do Castro, 1992.

Ernesto Casto Padín Lorenzo. Un poeta redondelán. Carlos Antuña e Lola Míguez. Ed. Coordenadora de equipos de normalización lingüistica dos centros educativos de Redondela.

Galeguismo e sociedade na Redondela da Segunda República. Lois Barros. Edicións do Castro.

Guía didáctica para escolares:

·                    Nº0. As penlas e a danza das espadas. Clodio González Pérez.

·                    Nº 1. A Igrexa de San Andrés de Cedeira. M. Chamoso Lamas e Fernández Cochón.

·                    Nº3. Arquitectura e urbanismo en Redondela. Alfonso Sotelo Ramos.

·                    Nº5. Aproximación á toponimia do Concello de Redondela. Álvaro Iriarte Sanromán

·                    Nº6. A Coca. Clodio González Pérez. 1987

·                    Nº7. Don Casto Sampedro Folgar. Xosé Filgueira Valverde.

·                    (Descoñezo o título dos que faltan e cantos se chegaron a publicar)

Grandes Fiestas de la Coca. Redondela 1968. Comisión de fiestas de la Coca.

Historia de las Rías. (2 Volúmenes) J. A. Orge e Carlos Antuña entre outros. Ed. Faro de Vigo.

Illas de San Simón e San Antonio. A recuperación dun sitio histórico. Vol. I Historia e Memoria. Xunta de Galicia.

Mestras de Redondela. 1900-1945. Ed. Asociación de Mulleres Xanela.

Muíños nas terras de Redondela: Miguel Ángel Abraira Pérez

Muller e loita. Textos de X. A. Xesteira e fotografías de Félix e Mundo Cal. Ed. CC.OO.

Mulleres redondelás. Concellaría de Servizos Sociais e Igualdade.

O Concello de Redondela 1.931/1.939 (Estudio das actas dos plenos). Carlos A. Antuña Souto. Ateneo redondelán, 1996.

O Corpus de Redondela vístese de historia. Vestuarios e óleos realizados por Margot Araujo. Ed. Xunta de Galicia.

Os Nomes da Ría de Vigo II. Gerardo Sacau Rodríguez. Instituto de Estudios Vigueses (Fundación Provigo).2000.

Rande 1702: Arde o mar. Coordinador: Alejandro de Arce. Museo do mar de Galicia., 2002

Recuerdos de mi vida 1990. José Regojo Rodríguez

Redondela. Manuel Puga e Mundo Cal. Ir Indo Edicións S.A.

Redondela a través do tempo. Jose Antonio Orge Quinteiro. Ed. Xunta de Galicia 2001.

Redondela, crónica dun tempo pasado. A Segunda República e o primeiro franquismo.  Gonzalo Amoedo e Roberto Gil. Edicións do Castro 2002.

Redondela. Crónica gráfica dun pasado recente. María A. Leboreiro Amaro.

Redondelás dos 30. Imaxe da muller na prensa local 1900-1936. Marga Maderal Cal e Mª Xesús Diéguez Roxo. Ed. Asociación de Mulleres Xanela.

Redondela arqueolóxica. Xosé Manuel Hidalgo Cuñarro. Ed. Concello de Redondela.

Redondela e os redondeláns na obra de Diego San José. Diego San José de la Torre, Manuel Puga Pereira e Xose Manuel Moreira Docampo. Concello de Redondela.

Redondela, estudio etnolóxico dos muíños de auga. Miguel Angel Abraira Pérez.
Reveriano Soutullo Otero, el alma lírica de la música gallega, vida y obra. Mª Rosa Arija Soutullo. Ed. Diputación de Pontevedra, 2011.

Sal, sardiñas e peiraos. Achega ao patrimonio marítimo na Enseada de San Simón. Alberte Román Losada. Ed. Asoc. Alén Nós 2009.

Xan Carallás de Redondela. El mito, la figura, la Orden. José Martínez Crespo. Ed. Orden de Xan Carallás.

SEREN. Seminario de Estudios Redondeláns. J. A. Orge, Carlos Antuña e Dolores Miguez, entre outros.

·                     Nº0. 2004

·                     Nº1. 2005

·                     Nº2. 2006

·                     Nº3. 2007

·                     Nº4. 2008

·                     Nº5. 2009

Libros de poemas de Félix Fernández:

·                    Poemas.

·                    Poemas de una vida.

·                    Historias do meu pobo.

 

 

Documentos.

 

Anotacións de Martina Figueroa Senra esposa de Manuel Otero Lago (Sacristán das Monxas do Convento de Vilavella).

 

Antonio del Villar, retablista. Dolores Álvarez Fernández. Espacio. Tiempo y Forma, Serie Vil, H." del Arte, t. 8, 1995, págs. 167-189

 

Aportaciones para un diccionario de artistas y artesanos en Ribadavia y el Ribeiro, siglos XVII y XVIII. José Ramón Estévez Pérez

 

Apuntamentos sobre o mosteiro de Vilavella (Redondela): Amado González Cardama. Separata de estudios provinciais Nº15/2000 – ISSN: 0211-5530 

 

Catastro de Ensenada de Redondela, Vigo e Cedeira (1752).

 

Diccionario Madoz (1850)

 

Diego San José: Paseo radiofónico por las calles de Madrid. Gemma Sara Ventín Sánchez. Universidad Complutense de Madrid, 2005.

 

Don Eladio Leirós Fernández. Uxío Torre Enciso. 1980 Boletín nº 360 Real Academia Galega

 

Ordenanzas municipales de las villas de Redondela y Vilavella del año 1605: José Martínez Crespo. Gallaecia nº26, pax. 365-384. ISSN 0211-8653.

 

Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesíastico: la sentencia arbitral de 1494. José Martínez Crespo. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 113 (2000).

 

Una frase en elogio de Galicia. Macías y García, Marcelo. Boletín de la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de la Provincia de Orense (Ourense), 166 (1926), p. 367.

 

Unidade didáctica. Personas que dan nome as rúas e prazas de Redondela. Xose Manuel Moreira Docampo. (Inédito. Fondos da Biblioteca de Redondela)

 

Listado de Fontes Públicas 07-08-2007.

 

Programas da Festa do Corpus ou da Coca de 1948, da Festa de Reboreda 2002 e da Festa da Nosa Señora dos Dolores da Teixeira (O Viso) 2004.

 

Memorial cobrador de rentas do Convento de Vilavella (Varios anos dos s. XVII-XVIII).

 

Rueiros e guías da Oficina de Turismo de Redondela de diferentes anos.

 

Recopilación de grupos feita por Pedro Pérez, Fon Conde e Varo Gil; con entrevistas a: Mundo Cal, Juan Araujo, “Tatán”, Suso Ben, Tejo, Pepe, “Ogali”, Xesteira, Santos, Enrique Tuche, Castillo, Silvio, Severino, Lucho Vilas, Manoliño, Gabriel Sánchez, Rodri Souto, Berto, Olimpio, Agustín Lovera, Fredi, Luis Crespo, Kiko, “Potiño”, Jorgito, “Pelu” Vidal, Pepe, David Figueiral, Julián Hortas, Xoel, Santi Gesteira, Juanín.

 

 

 

 

Xornais.

 

ABC

 

http://www.abc.es/hemeroteca

 

Atlántico Diario

 

http://www.atlantico.net/hemeroteca.php

 

El Correo Gallego

 

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=130

 

El diario de Pontevedra

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com

 

Semanario El Español. Redondela y sus tres rostros. Artigo de Blanca Espinar (mediados dos anos 50).

 

El Mundo Deportivo (dende 1906)

 

www.elmundodeportivo.es/hemeroteca

 

Faro de Vigo

 

27/08/2000 páx.14 e 3/9/2000 suplemento Faro Domingo pax. 4 e 5 artigos de Jaime Conde.

 

http://www.farodevigo.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp

 

La Vanguardia (dende 1881)

 

www.lavanguardia.es/hemeroteca

 

La Vozde Galicia

 

1995. Serie de 5 artigos publicados por Gabriel Sánchez “Pibe” narrando a historia do rock en Redondela

 

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/index.htm

 

Vigometropolitano

 

http://www.vigometropolitano.com/

 

Prensa Local:

 

El Soplete. Nº5.

 

Ecos del distrito.  Nº2 e 23.

 

La Idea. Nº194, 264 e ano 1910 (Nª419-510).

 

El Pueblo. Nº318, 330, 334 e 345.

 

La Propaganda. Nº22.

 

Outros:

 

Tierra Gallega (Uruguai 1917 e 1918), Diario de Navarra (Hemeroteca), El Noroeste (Hemeroteca), A Tarde 28-3-1988 (Brasil)

 

No Centro Superior Bibliográfico de Galicia: http://www.csbg.net/

 

Agro (Pontevedra), Avante (Vigo), Cartel (Vigo), Ciudad (Pontevedra), Diario de Galicia (Santiago), El Áncora (Pontevedra), El Combate (Pontevedra), El Compostelano (Santiago), El Correo de Galicia (Santiago), El Correo de Galicia (Bos Aires), El Correo de Lugo, El Diario de Santiago (Santiago), El Eco de Galicia (Coruña), El Eco de Galicia (Lugo), El Heraldo Gallego (Bos Aires), El Noticiero de Vigo, El Noticiero Gallego (Pontevedra), El País (Pontevedra), El Pensamiento de Galicia (Santiago), El Progreso (Pontevedra), El Pueblo Gallego (Vigo), El Regional (Lugo), El Tea (Ponteareas), Gaceta de Galicia (Santiago), Hoja Oficial del Lunes (Vigo), La Integridad (Tui), La Libertad (Pontevedra), La Opinión (Pontevedra), La Provincia(Pontevedra), La Voz de la Verdad(Lugo), La Voz del Morrazo (Marín), La Voz de Mondoñedo, Marín (Marín), Martín Codax (Vigo), RAIG (Vigo), Sábado (Vigo)

 

            En Galiciana-Biblioteca Digital de Galicia. Xunta de Galicia: http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es

 

            Album de la Caridad  Juegos Florales de La Coruña, Almanaque Gallego (Bos Aires), 1733-76 Anales del Reino de Galicia, El Áncora (Pontevedra), Hoja Oficial del Lunes (Vigo), El Compostelano (Santiago), El Correo de Galicia (Bos Aires), La Correspondencia Gallega, Diario de Galicia (Santiago), El Eco de Galicia (Coruña), La Idea, La Integridad (Tui), La Libertad (Pontevedra), La Noche, El Noticiero Gallego (Pontevedra), La Opinión (Pontevedra), El Progreso (Pontevedra), El Pueblo Gallego (Vigo), Vida Gallega...

 

Na Biblioteca Nacional de España: www.bne.es

 

La América (Madrid), El Año Político, Atalaya de la Mancha en Madrid, El Clamor Público (Madrid), La Construcción Moderna, La Correspondencia de España, La Correspondencia militar, Crónica (Madrid), Diario oficial de avisos de Madrid, La Discusión (Madrid), El Eco del comercio, La Época (Madrid), La Escuela Moderna, La Esfera, La España, La Esperanza (Madrid), Estado militar de España, La Estampa, Gaceta de instrucción pública, Gaceta de los caminos de hierro, El Globo (Madrid), Gracia y justicia, La Gran Vía, Gran vida, Guía de forasteros de Madrid, Guía oficial de España, El Heraldo de Madrid, La Iberia (Madrid), El Imparcial, El Lloyd español, Madrid Científico, Mercurio de España, El Motín (Madrid), Mundo Gráfico, La Revista española (Madrid), Revista ilustrada de vías férreas (Madrid), El Siglo futuro (Madrid), El Sol (Madrid), La Última moda, La Voz (Madrid).

 

Na Real Academia Galega www.realacademiagalega.org

 

Galicia Moderna, Gráfica, La Ilustración Gallega, Marineda, La Situación de Galicia (Santiago), Vida

 

            No Ministerio de Cultura http://pares.mcu.es/

 

            El Avisador Numantino, Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, Boletín Oficial de la Provincia de Soria, El Católico, El Correo Salmantino, La Correspondencia de España, El Defensor de Córdoba, Diario de Córdoba, España (París), España Democrática, La Esfera, Flores y Abejas, Gedeón (Madrid), La Guinea Española, Heraldo de Alicante, La Ilustración Artística (Barcelona), La Ilustración Cantábrica, La Ilustración Gallega y Asturiana, Información de España (México), El Lábaro, Labor, La Libertad (Madrid), Meiterráneo, Mundo Obrero, El Noticiero, El Noticiero Popular, Nova Galicia, Nuestra Bandera, Nueva Alcarria (Guadalajara), Nuestra Bandera, La Opinión (Salamanca), La Pluma, La Revista de España, La Revista Moderna, La Revista de Salamanca, La Semana Católica de Salamanca, La Voz, La Voz de Menorca, A Voz do Pobo

 

            En www.boe.es

 

Gaceta Oficial de Madrid, Boletín Oficial del Estado

 

            En Consello da Cultura. www.consellodacultura.gal

 

Céltiga (Buenos Aires), Eco de Galicia (A Habana)

 

            Miguel de Cervantes.

 

Escuela española.

 

            Hemeroteca de Tarragona. http://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca

 

El Municipio

 

 

 

Medios Audiovisuais e Multimedia.

Agrupación Folklórica Sección Femenina de Redondela. Documental de Fernando Carreira “Cuchi”.

Historias de Galicia (Serie da TVG).

Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo Galicia en los Siglos XVI y XVII. Director: Alfredo Vigo Trasancos, Coordinadores: Jesús Ángel Sánchez García e Miguel Taín Guzmán.

 

Outros libros e documentos.

 

120 años de ciclismo galego. Xerardo González Martín, 2007.

 

1809 Proezas del Pueblo Gallego. Celestino Viéitez

 

            Tomo 2. Orgullo, gloria y honor.

 

            Tomo 3. La muerte no fue su final.

 

A festa dos maios en Galicia. Clodio González Pérez. Deputación Provincial de Pontevedra.

 

A memoria e o esquecemento. O Franquismo da provincia de Pontevedra. Gonzalo Amoedo López.

 

As lavandeiras. Lendas e imaxes das donas do río. María Vega Cerqueiro. Ed. A nosa terra.

 

Cantos populares españoles. Francisco Rodríguez Marín, Enrique Baltanás. 2005

 

Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI : con varios apéndices...... (1829) - González, Tomás

 

Colección de cantares galegos. José Casal Lois. Consello da Cultura Galega.

 

Communicaciones al XV Congreso internacional de las ciencias genealógica y heráldica. Volumen 3.Instituto Salazar Y Castro,Instituto Salazar y Castro (Madrid)

 

Desde los confines de los imperios ibéricos. Karl Kohut, Ma Cristina Torales Pacheco, Torales Pacheco, María C. (eds.) -- Pax. 72

 

Diccionario de escritores gallegos. Manuel Murguía. 1862 Ed. J. Compañel, Vigo.

 

España Sagrada. Varios autores. Publicado por M. F. Rodriguez, 1764.

 

El Virreinato: Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. Jorge Ignacio Rubio Mañé. Edit. UNAM, 1983. ISBN 9681613546, 9789681613549

 

Galegos: na Bahía de Todos os Santos. Lois Pérez Leira.

 

Guía para visitar los Santuarios Marianos de Galicia. Varios autores. Encuentro, 1988

 

ISBN 8474902290, 9788474902297

 

Heráldica del Municipio de Mondoñedo. D.ª Olalla Rúa Veloso. Ed. Diputación Provincial de Lugo. 2005

 

Historia de Vigo y su comarca. José de Santiago y Gómez,Santiago Y Gomez, Don Jose

 

Los Obispos de Tui y sus armas. Heráldica eclesiástica. Aquilino G. Santiso. Ed. Diputación de Pontevedra.

 

La justicia: revista peninsular y ultramarina de legislación, jurisprudencia... Instituto Jurídico Español (Madrid). 1867.

 

Libro memorial: españoles deportados a los campos nazis (1940-1945).  Benito Bermejo, Sandra Checa

 

Las familias de la conserva. El sector de las conservas del pescado a través de sus sagas familiares. Xoán Carmona Badía (Coord.). Ed. ANFACO

 

La Carpintería de Ribeira en Galicia(1940-2000). José María de Juan e García Aguado. Universidade de A Coruña.

 

Los Politicos Gallegos en la corte da España y la convivencia europea. Galicia en los reinados de Felipe III y Felipe IV. Emilio Gonzales Lopez. Ed. Galaxia, Vigo 1969.

 

O cine na provincia de Pontevedra a través dos seus arquivos públicos. Director: A. L. Hueso Montón. Universidade Santiago de Compostela. Xunta de Galicia.

 

Orixe das regatas de traíñas na Ría de Vigo. Xosé C. Villaverde Román. Agrupación Cultural NÓS

 

Pazos y torres. Inventario de la provincia de Pontevedra. Tomo I. Juan M. López-Chaves Meléndez / Grato E. Amor Moreno. Ed. Diputación de Pontevedra.

 

Repertorio biobibliográfico do exilio galego: Unha primeira achega. Ed. Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega. Santiago de Compostela, 2001 ISBN: 84-95415-42-9

 

Transterrados y emigrados: Una interpretación sociopolítica del exilio gallego de 1936. Xosé M. Núñez Seixas e Ruy Farias. Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura. CLXXXV 735 enero-febrero (2009) 113-127 ISSN: 0210-1963

 

Los colegiales de Fonseca. Antonio Fraguas y Fraguas

 

Faro nacional, Volumen 4. Colegio de Abogados de Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid)…

 

Propuestas, solicitudes y decretos de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, Volumen 4. Emilio De Cardenas Piera

 

Archivo de la Deuda y Clases Pasivas: índice de jubilados, 1869-1911. Vicente de Cadenas y Vicent, Instituto Luis de Salazar y Castro

 

 

 

Redondela en Internet.

Enlaces

(Ver tamén enlaces nos diferentes apartados da páxina)

 

Hemerotecas e Arquivos.

Arquivo da Catedral de Santiago

 

Biblioteca Digital de Castilla y León

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio

Biblioteca Nacional.

www.hemerotecadigital.bne.es

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

http://www.cervantesvirtual.com/

Centro Superior Bibliográfico de Galicia.

http://www.csbg.net/

Centro Superior Bibliográfico de Galicia-Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=51224

Hemeroteca de Gijón.

www.hemeroteca.gijon.es

Pares. Portal de archivos españoles. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.

http://pares.mcu.es/

Real Academia Galega

http://www.realacademiagalega.org/GoToMainPage.do

Servicios documentais do Congreso dos Diputados.

www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso

Servicios documentais do Senado.

www.senado.es/

Deputación de Pontevedra

http://www.depontevedra.es/

Google books

http://books.google.com/books

Biblioteca Municipal de Redondela.

Biblioteca da Casa da Torre.

Arquivos dos Equipos de futbol: R. C. Celta, Atético de Madrid, C. A. Peñarol.

Memòria Digital de Catalunya

http://mdc.cbuc.cat/

Biblioteca Digital de Castilla y León

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio

Museo do Mar > Memoria do Mar (Arquivo Fotográfico)

http://www.museodomar.com/gl

 

Outros internet.

Enciclopedia Galega Universal

www.egu.es

Galipedia

http://gl.wikipedia.org/

Wikipedia

http://es.wikipedia.org/

 

 

 

 

 

Se queres saber máis.

Libros.

O monte de Reboreda, Redondela. Ed. Comunidade de Montes de Reboreda.
Os galeóns de Rande. Robert Stenuit. 1989. Ed. Xerais de Galicia.

 

Artigos.

Os miliarios romanos de Redondela. Apuntamentos para a historia de Redondela. J. A. Orge Quinteiro. El Museo de Pontevedra, ISSN 0210-7791, Nº 55, 2001, pags. 19-26.

El Lazareto de San Simón. José Antonio Orge Quinteiro. El Museo de Pontevedra, ISSN 0210-7791, Nº 45, 1991, pags. 477-518

La estación de grabados rupestres de A Pedreira-Ventosela( Redondela).  Patiño Gomez, Ramón. El Museo de Pontevedra, Nº 36, 1982, pags. 197-218.

Materiales líticos procedentes de la necrópolis megalítica de Monte Penide (Redondela). Xoan Carlos Abad Gallego. Castrelos. Revista do Museo Quiñones de León. Nº 9-10 (1996-1997).

 

Escribir comentario

Comentarios: 0