Aeroporto

 

Aeroporto de Peinador.

 

          O aeroporto de Peinador ocupa terreos de Vigo, Mos e Redondela. Está clasificado como de terceira categoría e clase internacional.

 

          En 1928 constituiuse a Junta de construcción y explotación del Aeropuerto Nacional de Galicia, formada por: presidente, alcalde de Vigo; vicepresidente, presidente da Cámara de Comercio de Vigo; vocais, presidentes da Cámara de la Propiedad e da Juanta de Obras del Puerto, director local de Navegación, tamén de Vigo, e os alcaldes de Redondela e Porriño.

 

A Gaceta do 1 de marzo de 1928 publica o proxecto de establecer o Aeroporto Nacional de Galicia en As Gándaras de Budiño (Porriño) e o Aeroporto Marítimo Nacional de Galicia na enseada de San Simón. Tamén se prevé o futuro traslado do aeroporto cando se rematen as obras de recheo no aeroporto marítimo de Cesantes. Este proxecto nunca chegaría a realizarse.

 

          A principios de 1936 iníciase a construcción que se levaba a cabo “a pico e pala”, obrigando a veciños dos concellos de Vigo, Teis, Lavadores, Mos e Redondela a traballar gratuitamente, podendo eludir esta obriga pagando unha cuota. Cada mes tocáballe aos veciños dunha zona. No caso de Redondela víronse afectadas catro parroquias como se recolle no texto seguinte:

 

          “REDENCIÓN A METÁLICO DEL MES DE ENERO DE 1937. Todos los residentes de los ayuntamientos de Vigo, Lavadores, Teis, Mos y de las parroquias de Insesta, Sajamonde, Cabeiros y Negros, del de Redondela, mayores de 20 y menores de 50 años que deseen redimirse de la oblicación de efectuar la prestación personal de dos días del mes de enero para los trabajos de explanación del Aeropuerto de Vigo, deberán ingresar durante los días comprendidos entre el 31 del corriente y el 10 del próximo enero, la cantidad de 12 pesetas en las oficinas del Aeropuerto de Vigo o en los ayuntamientos respectivos, excepto los habitantes de las parroquias de Alcabre, Bouzas, Castrelos, Comesaña, Corujo, Coya, Freijeiro, Matamá, Navia, Oya, Sárdoma y Sayanes, que lo harán en el domicilio de sus párrocos.

 

Los que finalizado aquel plazo no hayan efectuado dicho ingreso, quedarán obligados a trabajar durante dos días del mes de enero en las obras del Aeropuerto.”

 

 

 

 

         As escaseces da posguerra e a proximidade do aeroporto de Santiago chegaron a paralizar as obras, que finalmente se levarían a cabo entre 1947 e 1952.

 

          O Aeroporto de Peinador inaugurouse o 25 de abril de 1954, tendo como estrea principal un U-290 do Exército do Aire.

 

        En 1973 constrúese a torre de control e ao ano seguinte unha nova terminal.

 

          En 1976 comeza a ampliación da pista que posibilitará a aterraxe de reactores DC-9.

 

           En 1981 ten lugar o primeiro voo internacional.

 

           O único accidente grave ocurrido en Peinador tivo lugar en 1994 cando un DC-9 de Aviaco procedente de Madrid tomou terra 75 metros antes de chegar a pista. Por sorte os ocupantes poideron abandoar a nave antes de que un incendio calcinara o aparato. Entre os 14 feridos leves atopábase Antonio Gutiérrez, daquela lider sindical de Comisiones Obreras, que rompeu unha perna ao lanzarse pola rampa de emerxencia. Tamén viñan no avión o daquela Senador e alcalde de Redondela, Xaime Rey e a súa esposa Fita Villaverde, que resultaron ilesos.

 

            En 1995 constrúese un novo edificio terminal e amplíase a plataforma.

 

            No 2005 acadou o millón de pasaxeiros.

 

            No 2014 remátanse as obras da nova terminal e a ampliación do aparcamento.

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 31-03-2018

 

BIBLIOGRAFÍA

 

La voz de Galicia

 

Faro de Vigo

 

Atlántico Diario

 

Galiciana => El Correo de Galicia, El Noticiero de Vigo, Diario de Galicia, Diario de Pontevedra, El Eco de Galicia, El Pueblo Gallego

 

Comentarios: 0