Toponimia

 

 

Parroquias:

 

 

 

Cabeiro   Cedeira   Cesantes  Chapela

 

        Negros     Quintela    Reboreda   

 

Redondela  Saxamonde  Trasmañó

    

Ventosela     Vilar de Infesta     O Viso

 

Toponimia Menor

Xeografía

 

 

Toponimia Popular

 

 

 

 

Ver tamén no apartado “¿Que ver?”:

 

Cruces, Cruceiros e Petos de Ánimas I

 

Cruces, Cruceiros e Petos de Ánimas II

 

Fontes e Lavadoiros I

 

Fontes e Lavadoiros II

 
 Muíños

 

Pontes